Výroba televíznej reportáže

Reportáž je televíziou redakčne vytvorený PR príbeh o dĺžke cca. 120 – 180 sec, ktorý je ako reklamný produkt vysoko akceptovaný obyvateľmi/divákmi a má vynikajúci ohlas.

Po odvysielaní reportáže na Vás prenesieme užívateľské práva k reportáži, takže môže byť dodatočne využitá pri podpore predaja a k budovaniu imidžu, napríklad zverejnením na Vašej webovej stránke.

Reklamnú reportáž príde natočiť náš štáb priamo k Vám do Vašej firmy. Reportáž sa môže týkať akejkoľvek témy, ku ktorej Vaša firma vie odprezentovať všeobecný trend v danej oblasti /napr. cestovná kancelária – aktuálne ponuky a dopyty po zájazdoch, realitná kancelária – dopyt a ponuka na trhu realít, poradenská firma – aktuálne finančné produkty, predajňa PC – aktuálne trendy v oblasti IT, atď./

Cena

Cena za výrobu reportáže: 90,- bez DPH + cestovné náklady (0,50 EUR / km)

Mám záujem o televíznu reportáž

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa