Tento film bol vyrobený v rámci projektu: ”Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov – 1. etapa”, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Operačny program: Životné prostredie. Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia.

PODOBNÉ PROJEKTY